Wijkverpleging Zwolle biedt thuiszorg in alle Zwolse wijken

26 augustus, 2020

Stel, u woont in Zwolle en u heeft behoefte aan verpleging of zorg aan huis. Is het dan niet fijn als u voor zowel lichte als specialistische zorg bij één partij terecht kunt? Waarbij u verzekerd bent van thuiszorg en van vaste wijkverpleegkundigen? Daarom hebben zorgorganisaties Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Wijkverpleging Zwolle. Vier oud-wijkverpleegkundigen uit de projectgroep vertellen u er meer over.

‘Wat ik persoonlijk het mooiste vind aan het samenwerkingsverband Wijkverpleging Zwolle? Dat dit initiatief van Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is gebaseerd op de wensen en ideeën van oud-wijkverpleegkundigen uit alle wijken in Zwolle’, aldus Mariëlle Scholten van Carinova. Samen met Willy Hoek van Driezorg, Sandra Blaauwgeers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Joanne Kroes van IJsselheem vormt Mariëlle de projectgroep en het hart van Wijkverpleging Zwolle. De deelnemers aan deze projectgroep hebben op basis van hun kennis en ervaringen als wijkverpleegkundige concrete plannen opgesteld die in het samenwerkingsverband Wijkverpleging Zwolle worden uitgevoerd. Mariëlle: ‘Door onze krachten te bundelen, kunnen we de toenemende vraag naar thuiszorg beter organiseren én het werk van de wijkverpleegkundigen vereenvoudigen en verbeteren. Om dat te bereiken, hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd.’

De doelstellingen van Wijkverpleging Zwolle
Sandra Blaauwgeers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: ‘Allereerst richt Wijkverpleging Zwolle zich op zelfredzaamheid en preventie. Zo stimuleren wijkverpleegkundigen cliënten in de Zwolse wijken om sociaal, fysiek en mentaal actief te worden of te blijven. Ook helpen ze soms zwaarbelaste mantelzorgers om hun taak vol te kunnen houden, bijvoorbeeld door hen door te verwijzen naar partijen die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Verder zijn de thuiszorgteams goed zichtbaar in de wijk, door inloopspreekuren te organiseren waar men zonder afspraak terecht kan voor advies of hulp. Ook signaleren thuiszorgteams problemen zoals eenzaamheid, dementie, ondervoeding en valrisico’s en overleggen ze hierover met sociale wijkteams, huisartsen en andere zorgverleners. En Wijkverpleging Zwolle draagt waar mogelijk bij aan de zelfredzaamheid van haar cliënten, bijvoorbeeld door samen te kijken welke hulpmiddelen eraan bijdragen dat cliënten zichzelf thuis kunnen redden. Denk daarbij aan hulpmiddelen om zelfstandig steunkousen aan te kunnen trekken of de ogen te druppelen.’

De best passende zorg
Willy Hoek van Driezorg: ‘Onze wijkverpleegkundigen kennen de thuissituatie van een cliënt en ze kennen de zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in Zwolle. Daardoor kunnen zij een coördinerende rol spelen in de zoektocht naar de best passende zorg. Bijvoorbeeld door samen te werken met zorgprofessionals, welzijnswerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. En soms zit een oplossing niet in de zorg, maar in welzijn. We kijken samen met de Isala Klinieken, huisartsen en andere zorgverleners hoe we ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen kunnen voorkomen. Bovendien zorgt de wijkverpleegkundige ervoor dat na een ziekenhuisopname de terugkeer naar huis voorspoedig verloopt.’

Inzet van innovaties
Joanne Kroes van IJsselheem: ‘In de zoektocht naar de best passende zorg spelen innovaties ook een belangrijke rol. Zo gebruiken we sinds de coronacrisis beeldbellen om ervoor te zorgen dat onze cliënten op afstand deel kunnen nemen aan de samenleving en mee kunnen leven met familie, verenigingen en buurtactiviteiten. Ook zetten we innovaties in om cliënten op een verantwoorde manier minder afhankelijk te maken van zorgmedewerkers. Zo gebruiken we een medicijndispenser waarmee cliënten zelfstandig hun medicijnen kunnen innemen en een personenalarmering die zowel werkt via automatische detectie als persoonlijke bediening. En dankzij de medicatie-app van Medimo worden medicatiefouten zoveel mogelijk voorkomen.’

Eerste successen zijn behaald
Mariëlle: ‘Wijkverpleging Zwolle bestaat nu zo’n anderhalf jaar en als projectgroep zijn we er trots op dat de vier Zwolse zorgorganisaties goed samenwerken. Ook merken we dat de ruim 300 thuiszorgmedewerkers elkaar steeds beter weten te vinden. Ze zien elkaar niet als concurrenten, maar juist als collega’s waar ze vragen aan kunnen stellen en waar ze samen projecten mee uitvoeren. Door de samenwerking zullen we onze medewerkers in de nabije toekomst bovendien efficiënter in kunnen zetten en hoeven we minder vaak een beroep te doen op invalskrachten en flexwerkers. Hierdoor treffen onze cliënten bekende gezichten aan bij de voordeur. Daarnaast zijn we er trots op dat we met hulp van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en samen met twaalf Zwolse apothekers de medicatie-app van Medimo hebben geïntroduceerd. Alleen was het de partijen niet gelukt om zo’n groot project te draaien. Het project Wijkverpleging Zwolle loopt in eerste instantie tot 1 januari 2022 en we hebben nog veel werk te verzetten, maar als projectgroep durven we nu al te zeggen dat de samenwerking naar meer smaakt.’

« Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *