Introductie Geneesmiddelen-Distributie-Protocol (GDP)

5 juli, 2021

Op 29 mei jongst leden is het Geneesmiddelen-Distributie-Protocol (GDP) voor de Regio Zwolle in werking getreden. Dit protocol heeft als doel de medicatieveiligheid van patiënten in de thuiszorg te bevorderen en is opgesteld door het samenwerkingsverband van Wijkverpleging Zwolle, Apothekersvereniging CAVRZ, Huisartsencoöperatie Medrie, Isala Apotheek Zwolle en thuiszorgorganisaties Icare, PGVZ, Buurtzorg, CuraDomi en ’t Zand.

Veilig, efficiënt en doelmatig

Het GDP geeft een beschrijving van de taken die uitgevoerd dienen te worden door de verschillende samenwerkende partijen en is gebaseerd op de veilige principes in de medicatieketen. Het doel van het protocol is om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen met betrekking tot de verstrekking van medicatie en het leveren van zorg. Dankzij een overzichtelijke omschrijving van deze taken wordt de communicatie tussen verschillende partijen geoptimaliseerd. Hierdoor kan de distributie van geneesmiddelen op een veilige, efficiënte en doelmatige manier plaatsvinden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Geneesmiddelen-Distributie-Protocol voor de Regio Zwolle? Kijk dan op klik hier voor de volledige versie van het protocol.

« Terug naar overzicht