Onze diensten

Wijkverpleging Zwolle biedt in alle wijken in Zwolle verzorging en verpleging. 

 

Verzorging en verpleging
Wijkverpleging Zwolle verzorgt alle vormen van zorg aan huis. Wij bieden lichte thuiszorg, zware thuiszorg, palliatieve zorg, gespecialiseerde verpleegkunde (zoals wondzorg), ongeplande zorg, OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) en casemanagement dementie. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor eerstelijnsbehandeling, zoals ergotherapie, fysiotherapie, of een specialist ouderengeneeskunde. Afhankelijk van uw zorgvraag bekijken we samen met u welke diensten bij uw situatie passen.

Ook bieden de samenwerkende partijen op hun locaties:
• Dagbesteding • Woonlocaties (huur of met indicatie Wet Langdurige Zorg) • Mantelzorgondersteuning • Personenalarmering en opvolging • Huishoudelijke hulp • Maaltijden (aan huis of op locatie) • Wasverzorging • Welzijnsactiviteiten (o.a. koffie-ochtenden, spelletjes, optredens) • Uitleen van duo-fietsen en scootmobielen

Wij willen ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk en op een prettige en veilige manier zelfstandig thuis kunt wonen. Daarom richten wij ons in de eerste plaats op zelfredzaamheid en preventie.

Zelfredzaamheid
Wijkverpleging Zwolle helpt u om zelfredzaam te blijven of te worden. Onder andere door samen met u te kijken welke hulpmiddelen er zijn waarmee u zichzelf thuis kunt redden. Denk daarbij aan hulpmiddelen waarmee u zelf uw steunkousen aan kunt trekken of uw ogen kunt druppelen. Hierdoor hoeft u niet te wachten totdat er hulp langskomt.

Onze ruim 300 thuiszorgmedewerkers in de Zwolse wijken stimuleren u om sociaal, fysiek en mentaal actief te worden of te blijven. Ook helpen ze (zwaarbelaste) mantelzorgers om hun taak vol te kunnen houden. Bijvoorbeeld door hen te wijzen op het aanbod van Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, maar ook door te verwijzen naar partijen die mantelzorgers ondersteunen. Onze wijkverpleegkundigen kennen de organisaties in uw wijk, ze werken nauw met elkaar samen én ze staan klaar om al uw zorgvragen te beantwoorden. Ook signaleren onze wijkverpleegkundigen problemen zoals eenzaamheid, dementie, ondervoeding en valrisico’s en overleggen ze hierover met sociale wijkteams, huisartsen en andere zorgverleners.