Ministerie van VWS over Wijkverpleging Zwolle

5 juli, 2021

In de twee jaar dat Wijkverpleging Zwolle bestaat, zijn er al diverse successen behaald. Door de krachten te bundelen, weet het samenwerkingsverband tussen Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht de thuiszorg in alle Zwolse wijken te verbeteren en te optimaliseren. En dat blijft niet onopgemerkt. Zo verscheen er onlangs een inspirerend artikel over Wijkverpleging Zwolle op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl, een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met een taskforce van experts uit verschillende zorgdisciplines. Samen willen deze partijen ervoor zorgen dat de zorg in Nederland zich voorbereidt op grote veranderingen, zodat 1. (duurdere) zorg wordt voorkomen, 2. zorg rondom de mensen wordt georganiseerd en 3. zorg wordt vervangen door het inzetten van slimme zorg en e-health. Het uiteindelijke doel is om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken. Dat vraagt echter wel om samenwerking en kennisdeling met creativiteit en lef. Zoals bijvoorbeeld bij Wijkverpleging Zwolle gebeurt.

Praktijkvoorbeeld van samenwerken

Het artikel op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl vertelt hoe zorgaanbieders Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht twee jaar geleden hebben gekozen voor samenwerking in plaats van concurrentie. Door als Wijkverpleging Zwolle de krachten te bundelen en kennis en ervaring te delen, kunnen alle denkbare zorgvragen worden opgepakt en krijgen cliënten de best passende wijkverpleegkundige zorg. Bovendien zal de samenwerking ervoor zorgen dat de 300 thuiszorgmedewerkers efficiënter kunnen worden ingezet, zodat minder invalkrachten nodig zijn en cliënten vaker dezelfde medewerker over de vloer krijgen.

Succesfactoren

Naast de speerpunten Zelfredzaamheid en Preventie en de innovaties rondom medicatieveiligheid, benoemt het artikel ook welke factoren ervoor zorgen dat de samenwerking binnen Wijkverpleging Zwolle een succes is. Zo is er een hoge onderlinge gunfactor tussen de deelnemers. Zijn de bestuurders erg betrokken. Spelen de 300 thuiszorgmedewerkers een belangrijke rol in de projecten. Staat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea garant voor de financiering. Én leren de vier organisaties van elkaar door opgedane kennis uit projecten te delen, zodat het wiel niet telkens opnieuw moet worden uitgevonden. En daar hebben de thuiszorgcliënten in de Zwolse wijken baat bij.

Het complete artikel leest u op https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/samen-werken-aan-passende-wijkverpleegkundige-zorg/

« Terug naar overzicht